hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa
hóa chất tẩy rủa
Hóa chất Hải Phòng
Hóa chất Hải Phòng
zoomable

Thuốc thử nước / Kolor kut water finding paste

ÐẶC ĐIỂM CÔNG DỤNG

Thuốc thử nước là chất màu vàng nâu và chất thử này chuyển sang màu đỏ là chất đó có nước lẫn vào. Chất thử đạt hiệu quả cao trong việc nhận biết nước lẫn vào trong các chất như dầu. các hợp chat hydrocacbon như axit H2SO4, axit nitric, hydrochloric, amonia, dung dịch kiềm, muối và các chất hoà tan khác .

- Giá bán: Liên Hệ

KOLOR KUT - WATER FINDING PASTE

PRODUCT DESCRIPTION

Kolor kut water finding paste is golden brown in color and turns brilliant red upon contact with water. This product will successfully gauge water content in all petroleum and hydrocarbons as well as sulfuric acid, nitric acid, hydrochloric acid, ammonia, soap solutions, salt and other chloride solutions.


Hotline: 0913 245 873