hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa
hóa chất tẩy rủa
Hóa chất Hải Phòng
Hóa chất Hải Phòng
zoomable

Kiểm tra vết nứt kim loại / Check the cleft of metal

CÔNG DỤNG

"Sim super check "Sử dụng để kiểm tra các vết rạn nứt kim loạ cực nhỏ trong các thiết bị bằng phương pháp hiển thị màu, sử dụng trong công việc sửa chữa, chế tạo cơ khí.

Phương pháp này dơn giản, cho kết quả ngay.

- Giá bán: Liên Hệ

Check the cleft of metal 'Sim super check'

Uses

“Sim super check” use to check the minimum cleft of metal in device by display colour method, use in repair and make mechanical.

This method is simply, give quick results.

 


Hotline: 0913 245 873