hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa
hóa chất tẩy rủa
Hóa chất Hải Phòng
Hóa chất Hải Phòng
zoomable

Keo dán hai thành phần DEVCON / DEVCON - Plastic steel putty

GIỚI THIỆU

Là một loại keo epoxy trộn thép dùng trong các công việc sửa chữa và bảo dưỡng chung, sử dụng để hàn, gắn hay liên kết các bề mặt kim loại.

SỬ DỤNG

Dùng cho việc sửa chữa kim loại bị mòn hoặc kim loại mới

Ráp nối các khuôn đúc

Chế tạo các dụng cụ gá lắp và định vị

Sửa chữa máy bơm và thân van.

Phục hồi cổ trục và vòng trục đỡ ổ bi...

- Giá bán: Liên Hệ

DEVCON - PLASTIC STEEL PUTTY

PRODUCT DESCRIPTION

It is steel-filled epoxy putty for general maintenance and repairs. For filling, rebuilding, and bonding metal surfaces.

APPLICATIONS

Repairs worn or fatigued metals

Patches castings.

It is making jigs and fixtures.

Rebuilds pump and valve bodies.

Restore bearing journals and races.


Hotline: 0913 245 873