hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa
hóa chất tẩy rủa
Hóa chất Hải Phòng
Hóa chất Hải Phòng
zoomable

Dầu rửa tiếp điểm PHILLIP / Contact cleaner PHILIPS

CÔNG DỤNG

 Dầu rửa PHILLIP Làm sạch rỉ, các chất ăn mòn phá huỷ, sạch hơi ẩm trong các vật dụng như khoá, chốt cửa, ròng rọc kéo...ảnh hưởng trong việc vận hành.

- Giá bán: Liên Hệ

Contact cleaner - PHILIPS

PRODUCT DESCRIPTION

This cleaner is moisture, rust and corrosion proof. It can be used for domestic appliances, garden equipment, car-locks, car-lamp holders, plugs and zippers... It is also ideal for bicycle chains and gears.


Hotline: 0913 245 873