hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa
hóa chất tẩy rủa
Hóa chất Hải Phòng
Hóa chất Hải Phòng
zoomable

Bảng danh mục hoá chất cơ bản / Basic chemical

Products

Chemical formula 

Packing

Axit axêtic

CH3COOH

ĐL-30kg

Axit Benzoic

C6H6COOH

Mỹ-25kg

Axit chanh khan

 

TQ-25kg

Axit chanh tinh thể

C6H8O7.H2O

TQ-25kg

Axit Malic

 

HQ-25kg

Axit cromic

CrO3

Nga-50kg

Axit sunphuaric

H2SO4

VN-40kg

Axit Socbic

C6H8O2

TQ-0,5kg

Axit clohydric

HCl

VN-23kg

Axit axêtic

CH3COOH

ĐL-30kg

Axit nitric

HNO3

TQ-35kg

Aga-Aga

 

Nhật-50kg

Anionit bazo mạnh

 

Anh-25L

Benzyl ancol

C6H5CH3OH

Đức-210kg

Boric acid

H3BO3

CP-1kg

Bac xyanua

AgCN

HQ-0,5kg

Cồn Công nghiệp

C2H5OH

VN-96%-4-25L

Cồn thực phẩm

 

VN-4-25L

Clorua vôi

Ca(OCl)2

Nhật-70%-50kg

Clorin

Ca(OCl)2

TL-68%-40kg

Cationic axit mạnh

 

Anh-25L

Canxi sunphát

CaSO4

Nhật-20kg

Canxi hydroxit

Ca(OH)2

VN-25kg

Coban sunphát

CoSO4

Đức98%-25kg

Dong sunphat tinh the

CuSO4.5H2O

DLoan-25kg

H3PO4

H3PO4

TQ-85%-35kg

Hydrochloric acid

HCl

AR-1L

Hydrazin hydrat 80%

NH2.NH2.OH

TQ-200kg

Hạt nhựa trao đổi cation

 

TQ-40kg

NaOH

NaOH

VN-25%-30kg

Natri clorua

NaCl

Bỉ-25kg

Natri xitrat

Na3C6H5O7

TQ-25kg

Natri salixylat

C7H5NaO3

TQ-25kg

Natri tripolyphotphat

Na5P3O10

Đức-25kg

Natri clorua

NaCl

Bỉ-25kg

Natri hydroxit 96%

NaOH

TQ-96%-25kg

Natri hydroxit vảy99%

NaOH

TQ-99%-25kg

Natri hydroxit 99%

NaOH

Nhật-99%-25kg

Natri metabisunfit

Na2S2O5

Ý-25kg

Niken sunphat tinh the

NiSO4.6H2O

Bỉ-20kg

Natri xyanua

NaCN

HQ-50kg

Natri dicromat

Na2Cr2O7

TQ-50kg

Natri benzoat

C6H5COONa

Mỹ-25kg

Natri bicacbonat

NaHCO3

HQ-25kg

Natri metabisunphit

 

Đức-25kg

Natri sunphit

 

VN-25kg

Magnessium chloritehexahydrate

MgCl2.7H2O

CP-1kg

Magie sunphat tinh thể

MgSO4.7H2O

VN-50kg

Methyl salixylate

C8H8O3

TQ-25kg

Methyl paraben

 

TQ-25kg

Muối Secnhet

KNaC4H4O6

TQ-25kg

Lactic acid

C3H6O3

AR-1L

Propyl paraben

 

25kg

PEG 4000

 

HQ-25kg

Potassium chlorite

KCl

CP-1kg

Potassium phosphatemonobassic

KH2PO4

CP-1kg

Potassium phosphate dibassic

K2HPO4

CP-1kg

Phenol

C6H5OH

AR-1kg

Prôpylen glicon

C3H8O2

HQ-210kg

Phèn đơn

 

TQ-50kg

Phèn kép amoni

 

VN-50kg

PAC

 

TQ-25kg

Iốt

J2

Nhật-50kg

Javen bột

 

Nhật-70%-45kg

Javen

NaOCl

VN-30L

Kali bromat

KBrO3

TS-50kg

Kali cacbonat

K2CO3

TQ-25kg

Kali clorua

KCl

VN-25kg

Kali Iốtđát

KIO3

Brazin-25kg

kali iốtđua

KI

Nhật-50kg

Kali nhôm sunphát

KAl(SO4)2

VN-50kg

Kali nitrat

KNO3

TQ-50kg

Kali socbat

 

TQ-0,5kg

Kali nhôm sunphát

KAl(SO4)2

VN-50kg

Kali xyanua

KCN

Nhat-50kg

Kali Dicromat

K2Cr2O7

TQ-50kg

Kem clorua

ZnCl2

VN-50kg

Kem xyanua

Zn(CN)2

HQ-10kg

Kem thoi

Zn

TQ-25kg

Kem oxit

ZnO

TL-99,5%-25kg

Kem sunphat

ZnSO4.6H2O

VN-50kg

Glyxerin

C3H8O3

Malai-250kg

Gôm Arabic

 

Anh-25kg

Oxi già

H2O2

HQ-50%-30kg

Oxit kem

ZnO

TQ-99.5%-25kg

Sắt III clorua

FeCl3

TQ-50kg

Sắt II sunphát

FeSO4.7H2O

VN-50kg

Sodium citrate dihydrate

Na3C6H5O7.2H2O

AR-1kg

Sodium chlorite

 

VN-25kg

Sorbitol

C6H14O6

HQ-270kg

Aronfloc

PAM

Nhat-10kg

Than hoạt tính

C

Hlan-12.5kg

Than hoạt tính bột

C

VN-10kg

Than hoạt tính bột dược

 

TQ-20kg

Than hoạt tính bột cho đường

 

TQ-20kg

Than hoạt tính hạt SLNC

 

TQ-25kg

TrilonC

C10H16N2O8

Hlan-25kg

TrilonB

C10H14N2Na2O8

HQ-20kg

Thuốc tím

KMnO4

TQ-50kg

Titan dioxit

 

 

Thioure

(NH3)2CS

TQ-25kg

Zinc sulphate heptahydrate

ZnSO4.7H2O

CP-1kg

Xút

 

TQ-96%-25kg

- Giá bán: Liên Hệ


Các sản phẩm cùng loại

Hotline: 0913 245 873