hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa 2
hóa chất tẩy rủa
hóa chất tẩy rủa
Hóa chất Hải Phòng
Hóa chất Hải Phòng
zoomable

Chất tẩy uế / Disinfectant cleaner

Mã sản phẩm: IC 44 DCL

CÔNG DỤNG

Chất tẩy uế được sử dụng trong các trường hợp :

Tẩy rửa các thùng đựng hàng

Phòng cung cấp và lưu giữ

Nhà vệ sinh, phòng tắm .  

Chúng bao gồm hai tác dụng làm sạch và tẩy uế trong cùng một phản ứng. Sản phẩm sử dụng dễ dàng và nhanh chóng.

ÐÓNG GÓI

Sẩn phẩm được lưu giữ trong can 4 -25 lít.  

- Giá bán: Liên Hệ

Product code: IC 44 DCL

Disinfectant cleaner

Application

Disinfectant cleaner is suitable for use on,

Cargo Tanks

Cargo Holds on Live Stock Carriers Galleys

Provision & Storage Rooms

Toilets, Bathrooms & Showers

And offers the advantage in combining the two effects of cleaning and disinfecting in one same operation. This makes it easy and fast to use.

Packaging

Disinfectant Cleaner is available in 4 - 25 Ltrs pail.  


Hotline: 0913 245 873